Przeczytaj cytat i odpowiedz na pytania (są to 2 pytania)

"Z przemówienia ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRR W. Mołotowa, 31 X 1939r

Wystarczające okazało się krótkie uderzenie na Polskę ze strony niemieckiej, a następnie Armii Czerwonej, aby nic nie pozostało z tego poczwarnego bękarta traktatu wersalskiego [tj. Polski]"

1. O jakim wydarzeniu mówił Mołotow?
2. Jaki wpływ miało to wydarzenie na stosunki polski-radzieckie?

Chodzi o krótkie odpowiedzi.

Z góry dziękuje . Dam naj .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T11:54:11+01:00
1) Mołotow mówił o napadzie na Polskę we wrześniu 1939r.
2)To wydarzenie spowodowało bardzo dużą niechęć zarówno społeczeństwa polskiego jak i władz względem sowietów.
2 5 2