W korcach określono w przyszłości objętosc ciała sypkich - ziarem zbóż, mąki,maku itp. Mniejszą jednostką była ćwierc, która - zgodnie ze swoją nazwą - stanowiła 1/4 korca, jeszcze mniejszymi: miarkami (1 miarka = 1/2 cwierci), garniec (1 garniec = 1/4 miarki), kwarta (1 kwarta = 1/4 garnca) i kwaterka równa 1/4 kwarty. Korzec był równy, używająć współczesnych jednostek, około 120 litrom.
Zad 1. Ile różnych starych jednostek objętości wymieniono w tym tekście? Najpierw znajdz je i podskesl a dopiero potem wybierz odpowiedz.
A.3 B.4 c.5 d.6
Zad 2. W którym zestawie podane jednostki są uporządkowane zgodnie ze swoją wielkością?
a.korzec,kwarta,garniec
B.kwaterka,miarka,kwarta
C.cwierc, garniec,kwarta
D. kwaterka,korzec,cwierc
Zad3). a. jaką czescia korca była cwierc?
b. jaka czescia cwierci byla miarka?
c. jaka czescia korca byla miarka?
d. a jaka czescia korca byl garniec?
Zad 4) Rolnik zebral z pola 175 miarek zboza. Ile to korców?
Zad 5) Ilu litrom byly równe łącznie: cwierc, 2 garnce i kwarta?

2

Odpowiedzi

2010-03-20T17:58:22+01:00
Z 1. D
z 2. C
z 3. a)¼
b)½
c)⅛
d)¹/₃₂
z 4. Odp. To jest 21,875 korców.
z 5. 30+7,5+0,9375=38,4375 [l]
Odp. To jest 38,4375l.
1 1 1
2010-03-20T17:59:02+01:00
Zad1. d.6
zad2.c. cwierc, garniec kwarta
zad.3
a)
1/4
b)
1/2
c)
1/2*1/4=1/8
d)
1/8*1/4=1/16
zad.4. 1miarka=1/8 korca
175:8=21 7/8 korca
zad.5 30l +3.75l +3.75l +0,9375=38.4375l
3 3 3