Odpowiedzi

2010-03-20T12:13:55+01:00
HNO₃ - bezbarwny
 gaz
 cięższy od powietrza
 temperatura krzepnięcia: 332K (41,1OC)
 temperatura wrzenia 356K (83OC)
 doskonale rozpuszcza się w wodzie, czemu towarzyszy silny efekt egzotermiczny
 cięższy od powietrza
 1,5 razy cięższy od wody
 rozkład katalizowany jest przez podwyższoną temperaturę i światło słoneczne
 silna woń
 stężony dymi
 dymi w wilgotnym powietrzu drażni śluzówki nosa
 żrący
 działa utleniająco na wszystkie metale z wyjątkiem platyny i złota
 w reakcji HNO3 z glinem, chromem i żelazem zachodzi pasywacja
 mieszanina HNO3 i HCl w stosunku 1:3 tworzy tzw. wodę królewską, która jest w stanie rozpuścić nawet platynę i złoto
Pod wpływem kwasu azotowego (V) białko zmienia barwę na żółtą,
HNO₂ -to słaby, nietrwały kwas
NH₃ jest w warunkach normalnych gazem, którego temperatura wrzenia wynosi -33,35ºC. W wodzie amoniak rozpuszcza się bardzo dobrze.Posiada on charakterystyczny zapach, drażniący błony śluzowe. Amoniak łatwo ulega skropleniu na ciecz bezbarwną, silnie łamiącą światło, wrzącą w temperaturze 239,8K. Ze względu na swoje właściwości amoniak jest wykorzystywany w technice chłodniczej. Amoniak jest lżejszy
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T12:16:23+01:00
HNO₃:
-bezbarwny
-temperatura krzepnięcia: 332K
-temperatura wrzenia 86C.
-silna woń
-stężony dymi
-dymi w wilgotnym powietrzu
-Gęstość stężonego kwasu azotowego (V) - 1,50 g/cm3,
HNO₂
-słaby,
-nietrwały kwas
-w reakcjach tworzy sole
NH₃(amoniak)
-gazem
-temperatura wrzenia wynosi -33,35ºC
-w wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze
-charakterystyczny zapach
-drażni błony śluzowe
-łatwo ulega skropleniu na ciecz bezbarwną
-silnie łamie światło
-wrze w temperaturze 239,8K
-wykorzystywany w technice chłodniczej
2010-03-20T12:32:06+01:00
Kwas azotowy(V) HNO3
•bezbarwna ciecz
•dymi na powietrzu
•temperatura wrzenia 86°C
•gęstość 1,50 g/cm3
•tworzy 68-procentowy azeotrop z wodą o temperaturze wrzenia 121,8°C
•ma działanie żrące w stosunku do skórę, powoduje gojące się trudno oparzenia

kwas azotowy(III) HNO2
•jest słaby i nietrwały, dlatego istnieje wyłącznie w roztworach wodnych rozcieńczonych
•wykazuje słabe właściwości utleniające jaki i redukujące
•tworzy sole - azotany(III) i sole diazoniowe
•tworzy estry oraz związki nitrowe

amoniak
Ciężar cząsteczkowy-35,05, ciecz,bezbarwny,ostry gryzący Zapach, Ciśnienie pary-500 mbar (200C),Gęstość-0,91 g/cm3 (200C), rozpuszczalny w wodzie

;)