Z prawa Archimedesa wynika ze każde ciało zanurzone w cieczy traci na swym ciężarze tyle, ile wynosi ciężar wypartej przez to ciało cieczy. Korzystając z prawa Archimedesa oblicz siłę wyporu kulki o promieniu R=10 całkowicie zanurzonej w wodzie o gęstosci p=1000 kg/m3 w obliczeniach przyjmij ze g=10m/s2 a objetosc kulki V=4/3πr3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T12:21:35+01:00
Fw= 1000*9,42*10=94200=942N