Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T13:20:39+01:00
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Technikum w zawodzie technik .....................................................*.
W przypadku niezakwalifikowania mnie do nauki w wybranym zawodzie deklaruję chęć nauki w zawodzie technik ...................................................*.
języków obcych, oprócz języka angielskiego chcę uczyć się: niemieckiego/ francuskiego/rosyjskiego**

/podpis kandydata/ /podpis matki lub ojca/* Do wyboru: technik hotelarstwa lub technik żywienia i gospodarstwa domowego
** Właściwe podkreślZAŚWIADCZENIE


Dyrekcja Gimnazjum nr ............ w ........................................................................ potwierdza, że ............................................................jest uczniem klasy trzeciej
i w wyniku ostatniej klasyfikacji uzyskał/a następujące oceny: