Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T12:22:34+01:00
R - promień kuli
r = 5 cm
r1 - promień przekroju ( koła)
a - odległość przekroju od środka kuli
a = 3 cm
(r1)² + a² = r²
(r1)² = 5² - 3² = 25 - 9 = 16
r1 = √16 = 4
r1 = 4 cm
P - pole przekroju
P = π (r1)² = π ( 4 cm)² =16 π cm².
Odp. Pole tego przekroju kuli jest równe 16 π cm².
20 4 20
2010-03-20T12:25:58+01:00
Promień przekroju tworzy z promieniem kuli =5cm i odległością 3cm trójkąt prostokątny

z pitagorasa:
r=√5²-3²
r=√25-9
r=√16
r=4cm

pole przekroju:
πr²=π×4²=16πcm²
pozdrawiam
63 4 63