Odpowiedzi

2009-10-27T18:03:08+01:00
Znaczenie dosłowne:
Platon uważał, że wszystkie elementy świata przyrody są tylko cieniami wiecznych form, które określał jako idee. Na przykładzie: sama idea owcy jest niezniszczalna, wieczna i doskonała (chodzi mi tu o pojęcie owca) natomiast owca jako zwierzę kiedyś się zestarzeje, zachoruje, lub zdechnie, więc jest zniszczalna i tymczasowa.
Znaczenie metaforyczne:
Platon najbardziej cenił sobie ideę dobra. Uważał, że nie może ona pochodzić ze zmysłów tylko opiera się na przypomnieniu. Twierdził, że dusza ludzka przebywała kiedyś w świecie idei i żyję w niej ich pamięć.