Proszę o pomoc w zadaniu
Proszę opisać w punktach nie musi być dużo dzieje księstwa warszawskiego najwazniejsze punkty.

Dwie szkoły powstałe w XIX w które upatrywaly główne przyczyny upadku polski w działalnosci zaborcow wobec Rzeczposlopitej/ działalnsoci szlachty polskiej
Nazwy

Dam najlepszego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T13:15:07+01:00
1. 1807 rok - utworzenie z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego.
2. Organizacja Księstwa:
a. zależne od Francji
b. polskie urzędy, sądownictwo, armia
c.nadanie Konstytucji przez Napoleona, która przyznawała mieszkańcom wiele praw obywatelskich i zrównała wszystkich wobec prawa
3. 1813 rok-po przegranej wojnie Napoleona z Rosją Księstwo zostaje zajęte przez Rosjan i upadło