Do pojemnika w kształcie walca o średnicy 10 cm nalano wody i wrzucono do niego 30 metalowych kulek, każda o promieniu długości 1 cm. Kulki całkowicie zanurzyły się w wodzie. O ile centymetrów podniósł się poziom wody w naczyniu?

Podpowiedź : wynik = o 1,6 cm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T12:23:32+01:00
Obliczamy objętość jednej kulki o promieniu 1cm:
⁴/₃πr³ = ⁴/₃π(1cm)³ = ⁴/₃π cm³
objętość trzydziestu kulek 30* ⁴/₃π cm³ = 40π cm³
objętość trzydziestu kulek jest zarazem objętością walca
o średnicy podstawy 10cm i wysokości x (poziom, o który podniosła się woda)
obliczamy pole podstawy walca o promieniu ½* 10cm = 5cm
P = πr² = π(5cm)²= 25π cm²
wysokość walca (poziom, o który podniosła się woda)
V = P*x
x = V/P = 40π cm³: 25π cm² = 1,6 cm
Odp. Poziom wody w naczyniu podniósł się o 1,6 cm.
1 5 1