Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T13:05:00+01:00
1.Uwielbienie Najświętszego Sakramentu. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

2. Boże ojcze wszechmogący Zabrałeś nam stąd.... Proszę cię o chwałę i wieczne zbawienie dla ..../moich bliskich by doznali życia rajskiego weseląc się z tobą i resztą rodzin. Przez Chrystusa Pana naszego Amen

3.Anielski orszak niech twą duszę przyjmie...

4.Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

5. Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest Święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Stracił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Nie wiem czy o to ci chodziło. Ale mam nadzieje że właśnie o to i że pomogłam ;) Jeśli można to mogę prosić o Najj ;) Pozdrawiam
2010-03-20T13:14:49+01:00
Uwielbienie Najświętszego Sakramentu

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

Pieśń na pożegnanie zmarłych "Anielski orszak..."

Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw
Mieszkańcy chwały, wszyscy Święci Boży,
Z obłoków jasnych zejdźcie Aniołowie,
Z rzeszą zbawionych spieszcie na spotkanie.

Anielski orszak niech twą duszę przyjmie,
Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba,
A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi,
Aż przed oblicze Boga Najwyższego.

Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony,
On wezwał ciebie do królestwa światła.
Niech na spotkanie w progach Ojca domu
Po ciebie wyjdzie litościwa Matka. Anielski...

Promienny Chryste, Boski Zbawicielu,
Jedyne światło, które nie zna zmierzchu,
Bądź dla tej duszy wiecznym odpocznieniem,
Pozwól oglądać chwały Twej majestat. Anielski...

Witaj Królowo

Witaj Królowo! Matko litości!
Nasza nadziejo, życia słodkości!
Witaj, Maryjo, Matko jedyna!
Matko nas ludzi: Salve Regina.

2. Nędzne my dzieci Ewy wołamy,
Do Ciebie, Matko! z płaczem wzdychamy;
Niech nas wspomaga Twoja przyna
Na tym padole: Salve Regina.

3. O Pośredniczko! rzuć Twe wejrzenie
Łaskawe na nas, przyjmij westchnienie;
Pokaż nam, Matko! Twojego Syna
W górnej krainie! Salve Regina.

Magnificat (tłumaczenie z ang.)

Wielbi dusza moja Pana,
I raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
On jest uznawane na uniżenie Służebnicy swojej,
Oto bowiem odtąd wszystkie pokolenia błogosławić mnie będą.
On, który ma moc uczynił wielkie rzeczy dla mnie, i święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją, z pokolenia na pokolenie.
On przejawia moc ramienia swego:
Był dumny rozproszone w wyobraźni ich sercach.
Ma strąca władców z tronu,
i wywyższył tych o niskim stopniu.
Ma głodnych nasyca dobrami;
a bogatych z niczym odprawia wysłana.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje
Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze będzie, świat bez końca. Amen.

tekst Pisma Świętego: Revised Standard Version - katolicki Edition