Zad.1: Pięciu pracowników podzieliło się zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio 1/3 , 1/4 , 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaką częśc zapłaty dostał piąty pracownik. ? ?

Zad.2 : Podróżnicy stwierdzili że jeśli będą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościow, to zapasy wystarczą im na 10 dni. Oblicz, na ile dni starczą im te zapasy , jeśli żywnosciowe zostaną zmniejszone o 1/6. Zapisz obliczenia.

Zad.3 : Na mapie wykonanej w skali 1:250 000 drogą łączącą dwie miejscowości ma długośc 19 cm. Oblicz długośc tej trasy w rzeczywistości. Wyraź ją w kilometrach. Zapisz obliczenia.

Zad.4 : Samochód jadąc ze stałą prędkością, pokonał 20km w ciągu 15 minut. Jaką odległośc pokona ten samochód, jesli będzie jechał z tą samą prędkościa przez 2,5 godziny. ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T12:41:35+01:00
1.
1/3=20/60
1/4=15/60
1/6=10/60
1/5=12/60

20/60+15/60+10/60+12/60=57/60

1-57/60=3/60 =1/20

Otrzymał 1/20 zapłaty

2.

Dzienna racja żywnościowa jest równa 10%. Po zmniejszeniu racji o 1/6, dzienne racje żywnościowe będą wynosić 8,334% posiadanej żywności. Oznacza to, że żywności starczy na 100:8,334=12 dni

3.
19 cm * 250 000 = 4750 000 cm
4750 000 cm : 100000 = 47,5 km
Odp . Trasa miała 47,5 km długości .

4.
s = 20km
t = 15 min = 1/4 h
v = s/t = 20 : 1/4 km/h = 80 km/h
v = 80 km/h t = 2,5 h
s = v * t = 80 km/h * 2,5 h = 200 km Odp.: Samochód pokona drogę 200 km.