Odpowiedzi

2013-05-29T14:05:53+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Fe + 2HCl ---> FeCl₂ + H₂
Fe + 2H⁺ + 2Cl⁻ ---> Fe²⁺ + 2Cl⁻ + H₂
Fe + 2H⁺  ---> Fe²⁺ + H₂


b) 6K + 2H₃PO₄ ---> 2K₃PO₄ + 3H₂
6K + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ ---> 6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
6K + 6H⁺  ---> 6K⁺ + 3H₂


c) Zn + 2HNO₃ ---> Zn(NO₃)₂ + H₂
Zn + 2H⁺ + 2NO₃⁻ ---> Zn²⁺ + 2NO₃⁻ + H₂
Zn + 2H⁺ ---> Zn²⁺ + H₂


d) 2Al + 3H₂S ---> A₂S₃ + 3H₂ 
2Al + 6H⁺ + 3S²⁻ ---> 2Al³⁺ + 3S²⁻ + 3H₂
2Al + 6H⁺  ---> 2Al³⁺ + 3H₂