Prosiłabym o przetłumaczenie na język polski..;P


Our family usedto have quite a good relationship with the Coopers next doo. But the real problems with our neighbours started when they changed their front door.
Mr. Cooper said it was the most elegant front door in the street. Well,Mum was really angry that our door wasnt as elegant as theirs ,so we bought a new one too. Then Dad painted the house and he boasted that the Coopers wasnt as attractive as ours.
So Mr Cooper painted his house too and at the same time he fitted more expensive windows. After that things just got worse and worse.! Mum was always complaining that our house wasnt big enough,so Dad finally built an extra bedroom in the attic-and so did the Coopers.
The Coopers also bought a better car (the largest Range Rover on the market!) and built a garage for it. Dad wasnt pleased that our car was older than theirs. The craziest thing happened two years ago.
The Coopers bougt a statue for the garden . Dad wasnt pleased that the Coopers garden was prettier than ours ,so he bought an enormous fountain. This was too much for the Coopers -they finally moved to a larger house. It is a pity because their daughter was really nice.

Chris Austin, Nottingham

2

Odpowiedzi

2010-03-20T12:56:50+01:00
Nasze usedto rodziny bardzo dobre stosunki z Coopers obok doo. Ale prawdziwe problemy z sąsiadami zaczęło się, gdy zmienili drzwi. Pan Cooper powiedział, że najbardziej eleganckie drzwi wejściowych na ulicy. No cóż, mama była bardzo zła, że nasze drzwi Waśniów eleganckie jak oni, więc kupiliśmy nową za. Potem tata malował dom, a on chwalił się, że Waśniów Coopers tak atrakcyjne jak nasze.
Tak Cooper malowane domu też i w tym samym czasie on wyposażony droższe okna. Po tym, co tylko coraz gorzej.! Mama była zawsze narzeka, że nasz dom Waśniów wystarczająco duże, więc tata wreszcie budowy dodatkowej sypialni na poddaszu i tak nie Coopers.
Ten Kooperować także kupiony pewien polepszyć wóz ( ten największy Rząd Wędrowiec od sprzedać! ) i zbudowany pewien garaż pod kątem ono. Tatuś Waśniów uradowany ów nasz wóz był starszy niż ich. Ten najbardziej szalony rzecz zdarzyło się dwa lata przed.
Bougt Coopers posąg do ogrodu. Waśniów Tato zadowolony, że ogród Coopers był ładniejszy od naszego, więc kupił ogromne fontanny. Tego było za wiele dla Coopers-w końcu przeniósł się do większego domu. Szkoda, że ich córka była bardzo miła. Chris Austin, Nottingham


2010-03-20T13:03:55+01:00
Nasze wspólne rodziny miały bardzo dobre stosunki z Coopersami obok . Ale prawdziwe problemy z sąsiadami zaczęło się, gdy zmienili drzwi. Pan Cooper powiedział, że najbardziej eleganckie drzwi wejściowych na ulicy.No cóż, mama była bardzo zła, że nasze drzwi nie są eleganckie jak ich, więc kupiliśmy nowe. Potem tata malował dom, a on chwalił się, że ich jest bardziej atrakcyjny jak nasz. Tak Cooper malował dom też i w tym samym czasie, wyposażył go w droższe okna. Po tym, tylko coraz gorzej było.!Mama zawsze narzekała, że nasz dom nie jest wystarczająco duży, więc tata wreszcie zaczął budowe dodatkowej sypialni na poddaszu i tak Coopers.
Ten Cooper także kupił lepszy wóz ( ten największy ! ) i zbudował pewien garaż pod kątem. Tatuś nieuradowany ów nasz wóz był starszy niż ich.Zrobił najbardziej szaloną rzecz jaka zdarzyła się dwa lata przed. Cooper postawił posąg do ogrodu. Tatuś nieuradowany ów ten Coopera ogród był milszy niż nasz sam kupił nam olbrzymią fontanne. Tego było za wiele dla Coopers-w końcu przeniósł się do większego domu. Szkoda, że ich córka była bardzo miła.
Chris Austin, Nottingham