Odpowiedzi

2010-03-20T14:13:31+01:00
Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem. W wieku 9 lat przeżył śmierć matki. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia został wyświęcony na kapłana, mszę prymicyjną odprawił na Jasnej Górze. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale prawa kanonicznego i nauk społecznych uzyskał stopień doktora. Dalsza praca to profesura nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. W tym czasie był również redaktorem miesięcznika „Ateneum Kapłańskie”, wykładał na Uniwersytecie Robotniczym, działał w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych, prowadził intensywną działalność społeczną. Podczas II wojny światowej był kapelanem grupy „Kampinos” AK działającej w Laskach, zbierał rannych, towarzyszył przy operacjach. Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka, gdzie został rektorem Seminarium i redaktorem tygodnika „Ład Boży”. W 1946 roku został mianowany przez papieża biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Prymasem Polski i arcybiskupem Gniezna i Warszawy został w 1946 roku.


Przyszły dla Kościoła czasy bardzo trudne, zaczęło się nasilać jawne prześladowanie. Aby uchronić Naród i Kościół od napięć i rozlewu krwi podpisał 14 II 1950 roku „Porozumienie” z Władzami Państwowymi. Władze komunistyczne nie dotrzymywały jednak zobowiązań. 25 września 1953 roku kardynał Wyszyński został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach. 16 maja 1956 roku w więzieniu napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu, które zostały złożone uroczyście na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956roku. 26 października 1956 roku kardynał Wyszyński został uwolniony. W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze wraz z arcybiskupem Karolem Wojtyłą i całym Episkopatem oddali Polskę Matce Bożej.

W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, złożył memoriał Episkopatu Polski o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. 21 listopada 1964 roku papież ogłosił Maryję Matką Kościoła. 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową został wybrany Polak – kardynał Karol Wojtyła. To wydarzenie było największą radością Prymasa Tysiąclecia i Kościoła. Odszedł do Boga 28 maja 1981 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Co roku w grudniu w Publicznym Gimnazjum nr1 w Prudnik obchodzone są dni Patrona Szkoły. Aby przybliżyć uczniom, nauczycielom i rodzicom postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego, biblioteka szkolna sporządziła zestawienie bibliograficzne na Jego temat.
10 3 10
2010-03-20T14:19:37+01:00
Kardynał Stefan Wyszyński - Urodził się 3 sierpnia 1901 w Zuzeli. Rodzice - Stefan i Julianna. W roku 1910 zmarła jego matka. Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924, w dniu swoich 23. urodzin. W 1946 mianowany biskupem lubelskim. 12 stycznia 1953 na konsystorzu w Rzymie nominowany kardynałem. W połowie marca 1981 ujawniła się w jego organizmie choroba nowotworowa. Zmarł 28 maja 1981 w Warszawie.
12 4 12