Zad1
Długość średnicy Marsa równa 6800km zapisana w notacji wykładniczej to:
a.6,8*10 do 9m
b.6,8*10do 6m
c.6,8*10do 3m
d.6,8*10do 8m
Zad2
Kula o promieniu 10cm wykonana z drewna o gęstości 5g/cm sześcienne waży:
a.okolo20g
b.okolo5kg
c.okolo20kg
d.okolo50g
Zad3
Piechur poruszając się z prędkościa x km/h,przebył przze 20minut drogę:
a.20x km
b.x/20km
c.x/3km
d.x/2km
zad4
Jeśli odległość na mapie w skali 1:300 wynosi 4 cm,to na mapie w skali 1:600 wyniesie:
a.4cm
b.8cm
c.6cm
d.2cm
zad5
Ile razy można nawinąć jeden metr nitki na szpulkę o średnicy 1cm?
a.okolo32razy
b.okolo64razy
c.okolo100razy
d.okolo50razy

Jeśli to możliwe w niektórych zadaniach bardzo proszę o rozwiązanie a nie podanie tylko odpowiedzi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T13:02:18+01:00
Zad 1
odp 3
6,800
6,8*10 do 3 bo mamy 3 miejsca po przecinku

zad 2
odp D:)

zad 3
odp A

zad 4
skala o połowe większa wie odległos o połowe mniejsza
odp D

zad 5
1m - 100 cm
100cm / 1 cm = 1oo
odp C:)
43 1 43