Odpowiedzi

2010-03-20T13:00:26+01:00
D = 1 cm / r = 0,5 cm
L = 2πr = 2π*0,5cm = 1π cm = 3,14 cm
100 cm / 3,14 cm = 31,8 raza ≈ 31 razy.
14 3 14