1. Oblicz skalę mapy, wiedząc ,że zamieszczony n niej odcinek o długości 6cm ma w terenie długość 240km. Skalę zapisz w postaci mianowanej i liczbowej.
2. Jaką powierzchnię zajmuje jezioro Wiktorii ( 68 100 km2) na równopowierzchniowej mapie Afryki, wykonanej w skali 1:4 000 000 ?
3. Oblicz długość rzeki wiedząc, że jej długość na mapie Afryki wykonanej w skali 1:20 000 000 wynosi 33,35cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T20:49:20+01:00
1. 6cm – 240 km
1 cm – x km
X=1cm*240km/60cm=40km
1cm – 40 km
1:4 000 000

2. x cm2 – 68100km2
1cm2 – 1600 km2, ponieważ 1:4 000 000, czyli 1cm – 40 km, czyli 1 cm2 – 1600 km2
X=1cm2*68100km2/1600km2=42,5625 cm2

3. 33,35cm - x
1 cm – 200 m (1:20000, to to samo co 1cm-20000cm, czyli 1cm-200m)
X=33,35cm*200m/1cm=6670 m=6,670km
1 5 1