1) Oblicy stenie molowe roytworu otryzmanego po roypusycyeniu 425g bromku sodu NaBr w 1,5 dm3 wodz destzlowanej
b) Oblicy steyenie procentowe jodu w jodynie jezeli otrzymano ja w wyniku rozpuszczenia 8 gramow jodu w 72 gramach etanolu
c) napisy rownanie reakcji dysocjacji jonowej nastepujacych substancji H2CO3, NaOH, K2SO4

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T13:35:45+01:00
1) Oblicy stenie molowe roytworu otryzmanego po roypusycyeniu 425g bromku sodu NaBr w 1,5 dm3 wodz destzlowanej
m = 425 g
V = 1,5 dm³
M = 23 + 80 = 103 g
n = m/M
n = 425/103 = 4,1 mola
Cm = n/V = 4,1/1,5
Cm = 2,7 mol/dm³

b) Oblicy steyenie procentowe jodu w jodynie jezeli otrzymano ja w wyniku rozpuszczenia 8 gramow jodu w 72 gramach etanolu

ms = 8 g
mr = 72+ 8 = 80 g

Cp = ms/mr * 100 %
Cp = 8/80 * 100
cp = 10%
c) napisy rownanie reakcji dysocjacji jonowej nastepujacych substancji H2CO3, NaOH, K2SO4
H₂CO₃ = 2H⁺ + CO₃²⁻
NaOH = Na⁺ + OH⁻
K₂SO₄ = 2K⁺ + SO₄²⁻
2010-03-20T13:39:54+01:00
A ) 1 mol - 103
x mola - 425

x = 4,13mola NaBr

Cm = n/v
Cm = 4,13/1,5
Cm = 2,75 mol/dm3

b) masa substancji 8g
masa roztworu 8 +72 = 80 g

Cp = ms/mr x 100%
Cp = 8/80 x 100%
Cp = 10%

c) H2CO3 ---( strzałki w dwie strony H2O) --- 2H+ + CO3 2-
NaOH --- Na+ + OH-
K2SO4 ---- 2K+ + SO4 2-