Dana jest funkcja f(x)=x²+a. Liczbę a wybieramy losowo ze zbiory {-2,-1,0,1,2,3}. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania takiej liczby, ze funkcja f:
a) będzie miała jedno miejsce zerowe
b) będzie przyjmować wartości nieujemne dla wszystkich argumentów x∈R

Ważne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T01:13:21+01:00
Dana jest funkcja f(x)=x²+a. Liczbę a wybieramy losowo ze zbiory {-2,-1,0,1,2,3}. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania takiej liczby, ze funkcja f:
N=6
a) będzie miała jedno miejsce zerowe
n=1 tylko dla 0
P(A)=1/6
b) będzie przyjmować wartości nieujemne dla wszystkich argumentów x∈R
n=4 dla 0,1,2,3
P)A)=4/6=2/3