Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T14:01:51+01:00
Konsekwencje
polityczne:
- znaczna część awanturnieczego rycerstwa zrealizowała swe ambicje w dalekich wyprawach lub zginęła, co ułatwiło władcom europejskim przełamanie anarchii feudalnej i podniesienie autorytetu korony.

społeczne:
- wzrosła świadomość wspólnoty łacińskiej Europy i poczucie odrebności od Wschodu (zarówno krajów islamu, jak i bizantyjskiej części naszego kontynentu)
- powstały zakony rycerskie(templariusze, joanniici, krzyżacy)
-religijność uległa dalszemu pogłębianiu (duchowość franciszkańska, mistyka)

ekonomiczne:
-umocniła się potęga Wenecji i Genui, które opanowały handel lewantyński (z krajami Wschodu)
-wzrosła wymiana handlowa w całej Europie, rozszerzał sie obrót pieniądzem, doskonaliła sie produkcja rzemieślnicza

kulturowe:
-Przybysze z łacińskiej Europy zetknęli sie z kulturą Bizancjum i krajów arabskich. W XIIw. Europa Zachodnia zaczęła już wyprzedzać inne regiony pod względem poziomu technologicznego, ale w dziedzinie oświaty, obyczajów, przyzwyczajenia do codziennej higieny i wygód życiowych dalece ustepowała światu mułzumańskiemu. Kontakt z bardziej wyrafinowaną cuzwilizacja Wschodu wpłynął ożywczo na dalszy postęp w Europie.
6 4 6