1.Jedna z przekoatnych rombu ma dl. cztery pierwiastki z dwoch a druga jest krotsz 2 razy. oblicz dl.boku tego rombu.


2.Oblicz pole rombu o obwodzie 60cm i przekatnej 10cm.


3.boki trapezu rownoramiennego ma dl:24cm,15,15,6cm.
oblicz pole tego tarpezu.4.w trojkacie prostokatnym rownoramiennym przeciwprostokatna ma dl. 10cm. oblicz pole tego trojkata.

2

Odpowiedzi

2010-03-20T13:39:19+01:00
hei . ^

zad . 1
tego nie wiem .

zad . 2

P=(e*f):2
P=(10*10):2
P=100:2
P=50

zad . 3

wysokość z Pitagorasa:
h2 + 9² = 15²
h² + 81 = 225
h² = 225-81 = 144
h = 12

Pole
a = 24
b = 6
P = 1/2 (a+b)h
P = 1/2 (24+6)*12
P = 6*30 = 180 cm²

Pole wynosi 180 cm²

zad . 4

Pole trójkąta prostokątnego to połowie iloczynu długości przyprostokątnych:
P=½*x²

Oznaczam:
x - przyprostokątne
y- przeciwprostokątna

Z twierdzenia Pitagorasa mamy:
x²+x²=y²
2x²=y²
x²=½y²
x²=½(10cm)²
x²=½100cm²
x²=50cm²

P=½*x²=½*50cm²=25cm²

Odp. Pole tego trójkąta jest równe: 25cm²daaasz naj . ?
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T13:50:51+01:00
1)
a²+b²=c²
a=2√2
b=√2
c=?
(2√2)²+√2²=c²
c²=10
c=√10
Odp.: Bok rombu ma dł. pierwiastka z dziesięciu.
2)
Obw=60cm
Obw=4a
a=60cm:4
a=25cm
P=ef:2
e=10cm
f=?
a²+b²=c²
25²+5²=c²
c²=150cm
c=√150=√6×25=5√6
f=2c
f=10√6
P=10cm×5√6:2 =25√6
Opd.: Pole rombu wynosi 25√6.
3)
a=24cm
b=6cm
c=15cm
h=?
a²+b²=c²
15²+15²=h²
h²=450
h=√450=√25×18=5√18
P=(a+b)h:2
P=(24+6)×5√18:2=75√18cm²
Odp.: Pole trapezu wynosi 75√18cm².
4)
c=10cm
2a²=c²
2a²=100cm
a²=10cm
a=√10cm
P=ah:2
P=(√10cm)²:2=5cm²
Odp.: Pole trójkąta wynosi 5cm² ;P