1.Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego:
a) różnicę liczb a i 3
b) liczbę 10 razy większą od b
c) W naszym gimnazjum są trzy klasy pierwsze. Do klasy Ia uczęszcza x uczniów, do
klasy Ib o cztery osoby więcej, a do klasy Ic o trzy osoby mniej. Ilu pierwszoklasistów
jest w naszym gimnazjum?
d) W sklepie „Kabaczek” pod koniec dnia zostało: b pudełek bananów, c siatek cytryn, z skrzynek ziemniaków, j paczek jabłek i m kg marchewki. Jedno pudełko bananów waży 4 kg, siatka cytryn 0,5 kg, skrzynka ziemniaków 10 kg a paczka jabłek 3 kg. Zapisz wyrażenie opisujace łączną wagę wymienionych warzyw i owoców.
2.Uporządkuj jednomiany:
a) y • 6 x =
b) –5b •7ba •(-2)=
c) x•(-6)x •y =
d) 2 x • 3 x2 =
e) 12cd•0,2 c2 • d3 =
f) (-x)•(-a)•12a•(-0,3 x2 )=
3.Przedstaw w jak najprostszej postaci:
a) 16x-5y-6-21x+19y-8=
b) -(9a-b+7) + (6+a- 8b) =
c) 5(x-3y) – 4(x-2) + (y-1)=
d) 2x (4,1xy – 0,5y+3,2x) – (5x2 – 3,4xy+1,2x2 y) •3=
e) (3x – 5) – (2x + 4)=
f) 4(3x – 5) – 3(2x + 4)=
g) (7x – 3) – 4(2x + 4) + 7x =
h) 5(a - b)- 7a (a - b)=
4.Oblicz wartość liczbową wyrażenia algebraicznego:
a) 2x – 3xy dla x= -1, y=3
b) (6a+b) – (a – 2b) dla a= -3, b=1
5.Wyłącz wspólny czynnik poza nawias:
a) 4a – 4b=
b) 15xy-25x=
c) – 4xy + 8xyz – 2 xy =
d) 7 x3 y2 z5 – 14 x2 y3 z2 =

2

Odpowiedzi

2010-03-20T13:54:10+01:00
1.
a)a-3
b)10b
c)x+x+4+x-3=3x+1
d)b+c+z
2.
a)6xy
b)70b²a
c)-6x²y
d)6x³
e)0,6c³d⁴
3.a)-5x+14y-142010-03-20T14:09:58+01:00
Zad.1
a) a-3
b) 10b
c) x+(x+4)+(x-3)
d) 4b+0,5c+10z+3j+xm

zad.2-tego nie jestem pewna
a) y • 6 x = 6xy
b) –5b •7ba •(-2)= -5b*(-14ba)=70b(do kwadratu)a
c) x•(-6)x •y =-6x(do kwadratu)y
d) 2 x • 3 x2 =6x(do trzeciej)
e) 12cd•0,2 c2 • d3 =2,4c(do trzeciej)d(do czwartej)
f) (-x)•(-a)•12a•(-0,3 x2 )=12a(do kwadratu)x*(-0,3 x2)= -3,6a(do kwadratu)x(do trzeciej)

zad.3

a) 16x-5y-6-21x+19y-8= -5x+14y-14
b) -(9a-b+7) + (6+a- 8b) = -9a+b-7+6+a-8b=-8a-7b-1
c) 5(x-3y) – 4(x-2) + (y-1)= 5x-15y-4x+8+y-1=x-14y+7
d) 2x (4,1xy – 0,5y+3,2x) – (5x2 – 3,4xy+1,2x2 y) •3=
8,2x2y-xy+6,4x2-15x2+10,2xy-3,6x2y=4,6x2y+9,2xy-8,6x2
e) (3x – 5) – (2x + 4)=3x-5-2x-4=x-9
f) 4(3x – 5) – 3(2x + 4)=12x-20-6x-12=6x-32=2(3x-16)
g) (7x – 3) – 4(2x + 4) + 7x =7x-3-8x-16+7x=6x-19
h) 5(a - b)- 7a (a - b)=5a-5b-7a2+7ab

zad.4

a) 2x – 3xy dla x= -1, y=3
-2+9=7

b) (6a+b) – (a – 2b) dla a= -3, b=1
-18+1-(-3-2)=-17+5=-12

zad.5

a) 4a – 4b=4(a-b)
b) 15xy-25x=5x(3y-5)
c) – 4xy + 8xyz – 2 xy = -6xy+8xyz=-2xy(3-4z)
d) 7 x3 y2 z5 – 14 x2 y3 z2 = 7x2y2z2(xz3-2y)