Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T13:30:51+01:00
Miedź nie rozpuszcza się w HCl, więc nierozpuszczalna pozostałość to miedź:
2g - x
7 g - 100 %
x = 28,6 % - zawartość miedzi

Masa rozpuszczonego stopu 5 g

Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂
Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂

1,917 dm³ - x
22,4 dm³ - 1 mol
x = 0,08558 mola H₂

Układ równań: x- liczba moli żelaza, y- liczba moli cynku

56x + 65y = 5
x + y = 0,08558

56x + 65y = 5
x = 0,08558 - y

56×(0,08558 - y) + 65y = 5
4,79248 - 56y + 65y = 5
4,79248 + 9y = 5
9y = 5 - 4,79248
9y = 0,20752
y = 0,02306 mola Zn

x = 0,08558 - 0,02306 = 0,06252 mola Fe

masa Fe = 0,06252×56 ≈ 3,5 g
masa Zn = 0,02306×65 ≈ 1,5 g

3,5 - x
7 - 100 %
x = 50 %

1,5 - x
7 - 100 %
x = 21,4 %

Stop zawierał 28,6 % miedzi, 50 % żelaza i 21,4 % cynku.
7 5 7