1. Komputer kosztował 3000zł. Ile będzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15%? Zapisz obliczenia.
2 W 3 kg roztworu znajduje się 6 dag. cukru. Jakie stężenie procentowe ma ten syrop?
3. Trzy pracownice-Anna, Barbara i Cecylia- podzieliły wynagrodzenie za pracę w stosunku odpowiednio 9:7:4. Jaki procent wynagrodzenia otrzymała każda z pań?
4. Po roku użytkowaniu samochód stracił 13% swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43500zł. Ile wart był samochód rok wcześniej? Zapisz obliczenia.
5. Pięciu pracowników podzieliło sie zapłatą tak że czterech otrzymało odpowiednio 1/3, 1/4, 1/6 i 1/5 całej zapłaty. Jaka część zapłaty dostał piąty pracownik.
6. Samochód jadąc ze stałą prędkością, pokonał 20 km w ciągu 15 minut. Jaką odległość pokona ten samochód, jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2,5 godziny?

2

Odpowiedzi

2010-03-20T13:45:28+01:00
Zad.1
3000×0,15= 450
3000-450= 2550- cena po pierwszej obnizce
2550×0,15=382,50
2550-382,50= 2167, 50- cena po dwukrotnej obniżce

Odp. Po dwukrotnej obniżce o 15% ten komputer kosztował 2167, 50 zł.


2010-03-20T13:53:18+01:00
1.
3000-100%
x-85%
x=85*3000:100
x=2550

2550-100%
x-85%

x=85*2550:100
x=2167,5

Odp. Komputer będzie kosztował 2167,5 zł

2.
300-100%
6-x

x=6*100:300
x=2%

odp:Roztwór ma stężenie 2%

3.

20-100%
9-x
7-y
4-z

x=9*100:20
y=7*100:20
z=4*100:20

x=45%
y=35%
z=20%

Odp. Wynagrodzenie wynosi 45%:35%:20%

4.
x-100%
43500-87%

x=100*43500:87
x=50000 zł
Odp. Samochód wcześniej wart był 50000 zł

5.
1/3, 1/4, 1/6 i 1/5

1/3=20/60
1/4=15/60
1/6=10/60
1/5=12/60

1-57/60=3/60
Odp piąty pracownik dostał 1/20 zapłaty

6.

V=20/1/4h
V=80 km/h
80*2,5=200 km

Odp. Samochód pokona wtedy 200 kilometrów