Zad1
Kasia kupiła książkę i podała ekspedientce banknot 100zł.Ile złotych kosztowała książka,jeśli resztę stanowiły:banknot 10zł, x dwuzłotówek i y pięciozłotówek?
a.100-10-x-y
b.100-10-2x-5y
c.100-2x-5y
d.110+2x+5y
zad2
Asia wpłaciła na roczną lokatę o oprocentowaniu 5%kwotę 3600zł.Ile pieniędzy otrzyma po upływie terminu lokaty i potraceniu podatku od odsetek(podatek ten stanowi 19%kwoty uzyskanych na lokacie odsetek)?
zad3
Na podstawie zamieszczonego obok schematycznego rysunku ustal,która droga-A czy B-jest krótsza.http://zadane.pl/files/91251.JPG

Zad4
Marian wykonał na papierze w linie przedstawiony obok rysunek i stwierdził,że zacieniony trójkąt ma pole równe 1cm kwadratowy.Oblicz pole trapezu leżącego na środkowym pasku.
http://zadane.pl/files/91255.JPG

Mam nadzieję,że rysunki będą dość czytelne w razie trudności spróbuję coś zaradzić.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T15:12:14+01:00
Zad1
podpunkt b
zad2
5% z 3600
0.05*3600=180zł-kwota po minięciu terminu lokaty
81%z 180
0.81*180=145.8zł
odp.po minięciu terminu lokaty i odliczeniu odsetek Asia otrzyma 145.8 zł
masz racje zad 2 i 3 nie są czytelne
4 3 4