1)Zapoznaj się ze spisem soborów powszechnych iodpowiedz na pytania.

I.Sobór nicejski I (80km.od Konstantynopola)(325r.)-sformułował chrześcijańskie wyznanie wiary,uroczyście potwierdził dogmat o Bóstwie Chrystusa.

II.Sobór konstantynopolski I (381r.)-uzupełnił wyznanie wiary,potwierdził wiarę w Ducha Świętego.

III.Sobór efejski (431r.)-uznał,że Dziewicy Maryi przysługuje tytuł Matki Bożej.

IV.Sobór chalcedoński (451r.)-sformułował doktynę o dwóch naturach Chrystusa:boskiej i ludzkiej.

V.Sobór konstantynopolski II (553r.)-potwierdził doktyny i kanony poprzednich soborów,potępił nowe pisma heretyckie.

VI.Sobór konstantynopolski (680-681r.)-potępił doktrynę przyjmującą jedną bosko-ludzką wolę w Chrystusie.
*Sobór w Trullo (692r.)-był przedłużeniem poprzedniego soboru,zajął się sprwami dyscypliny kościelnej.

VII. Soór nicejski II (787r.)-uznał za słuszny kult ikon

A.Wjakiej części świata odbywały się sobory?

B.Jak sądzisz,dlaczego nie mogły odbywać się na terenach dawnego Cesarstwa Zachodniego?

C.W którym wieku i gdzie nadano Maryi tytuł Matki Bozej?

D.Ile lat trwała najdłusza przerwa pomiędzy soborami?Wskaż, o któresobory chodzi.

Jak ktoś potrafi to niech napisze:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T21:03:12+01:00
A. na terenie ówczesnego Bizancjum
B. na terenach dawnego Cesarstwa Zachodniego władzę sprawowali władcy plemion barbarzyńskich, którzy byli ludami niechreścijańskimi, w dodatku nastawieni byli wrogo do Cesarstwa i Państwa Kościelnego
C. Sobór efejski ; 431r, czyli V wiek
D. Sobór konstantynopolski II i Sobór konstantynopolski - przerwa 127 lat
3 3 3