Witam proszę o rozwiązanie zadań. Bym był bardzo wdzeczny jak ktoś by zrobił te zadania na kartce i wysłał zadanie jako załącznik ponieważ nie da się zrobić znaków matematycznych (Chodzi mi o kreski ułamkowe itp...) . Pozdrawiam.
Legenda:
* - Zadanie trudniejsze.
Zad.2

Podczas termiczego rozkładu tlenku rtęci (II) otrzymano 3,2 g tlenu. Oblicz masę tlenku rtęci (II) jeśli masa rtęci była o 36,92 g większa od masy otrzymanego tlenu.

Zad.3 *

Przeprowadzono reakcję utleniania-redukcji 48g magnezu z parą wodną. W wyniku tej reakcji chemicznej powstało 80 g tlenku magnezu i 4 g wodoru. Oblicz ile gramów pary wodnej wzieło udział w reakcji chemicznej.

Zad.4*

W reakcji chloru z sodem powstało 177g chlorku sodu. Oblicz ile gramów sodu i gramów chloru wzięło udział w tej reakcji chemicznej jeśli chlor stanowił 60,68 % masy substratów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-21T07:38:22+01:00
Zad 2
2H2O ----> 2Hg + O2 =36
2*201+2*16------------>3.2g
402 +32
434
x----------->3,2g
434 -----402
X----------40,12
x= 434 * 40,12 : 402
x = 43,31
Zad 3
Mg + H2O ------>MgO + H2
48 + x ---------->80 + 4
48 +x -----------> 84
x = 84 - 48
x = 36 g
Zad 4
2Na + Cl2 ----------> 2NaCl
60 % z 177 -----------> 177g
107,4036g(chlor)
177g - 107.4036 =69,5964 g (sód)