1. Wskaż,które z podanych substancji ulegną w wodzie dysocjacji:
NaCl, C3H8, HBr, C2H5OH, Mg(NO3)2, CO, Ca(OH)2

2.Ułóż i zapisz równania dysocjacji jonowej następujących związków:
a) CaCl2
b) K2SO3
c) HNO3
d)Fe2(SO4)3

3.Jakie związki należy rozpuścic w wodzie aby roztwórzawierał jony Mg2+ , K+, SO4 2-, Cl-. Podaj wszystkie możliwości.

4.Oblicz i podaj stopnie utleniania pierwiastków w następujących przykładach substancji:
a) S
b) Ca(OH)2
c) Al2O3
d) H2
e) NaNO3
f) PO4 3-
g) H2O2

5. Zapisz bilans elektronowy,dobierz wspóczynniki oraz wskaż reduktor i utleniacz w poniższym równaniu redoks:

K + H2O ----> KOH + H2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T14:13:37+01:00
1. Wskaż,które z podanych substancji ulegną w wodzie dysocjacji:
NaCl, C3H8, HBr, C2H5OH, Mg(NO3)2, CO, Ca(OH)2
Odp
NaCl, HBr,Mg(NO3)2, Ca(OH)2
2.Ułóż i zapisz równania dysocjacji jonowej następujących związków:
a) CaCl2 → Ca²⁺ +2Cl⁻
b) K2SO3 → 2K⁺ + SO₃²⁻
c) HNO3→ H⁺ + NO₃⁻
d)Fe2(SO4)3 → 2Fe³⁺ + 3SO₄²⁻
3.Jakie związki należy rozpuścic w wodzie aby roztwórzawierał jony Mg2+ , K+, SO4 2-, Cl-. Podaj wszystkie możliwości.
MgCl₂, MgSO₄, KCl, K₂SO₄

4.Oblicz i podaj stopnie utleniania pierwiastków w następujących przykładach substancji:
a) S - 0
b) Ca(OH)2 Ca (+II), OH ( -I)
c) Al2O3 Al( +III), O (-II)
d) H2 (I)
e) NaNO3 Na (+ I), NO₃ ( -I)
f) PO4 3- ( - III)
g) H2O2 H (I) O (-I)
5. Zapisz bilans elektronowy,dobierz wspóczynniki oraz wskaż reduktor i utleniacz w poniższym równaniu redoks:

2K + 2H2O ----> 2KOH + H2
Utleniacz H20, reduktor K