Odpowiedzi

2009-10-27T17:12:39+01:00
Ogłoszenie American Center w połowie 1980 na ich planów komisji i budować Gehry'ego geometrycznie wyzwanie budynku w Bercy razu spotkała się z krytyką. Skeptics felt that the building's $41 million price tag posed too much of a financial burden on the Center—whose mission is to support cultural, educational, and artistic activities. The Center's leadership, however, gambled that the new, high-profile facility would attract renewed interest in and donations. Sceptycy uważali, że budynek's $ 41 million price tag, jakie za dużo obciążeń finansowych na Center, której misją jest wspieranie kultury, edukacji i działalności artystycznej. Kierownictwa Centrum, jednak przegrał, że nowy, wysoki obiekt profilu będzie przyciągać Ponowne zainteresowanie i darowizn.

Biurowiec Chiat/Day/Mojo w Venice-nie wiem


2009-10-27T20:16:30+01:00
Ogłoszenie American Center w połowie 1980 na ich planów komisji i budować Gehry'ego geometrycznie wyzwanie budynku w Bercy razu spotkała się z krytyką. Skeptics felt that the building's $41 million price tag posed too much of a financial burden on the Center—whose mission is to support cultural, educational, and artistic activities. The Center's leadership, however, gambled that the new, high-profile facility would attract renewed interest in and donations. Sceptycy uważali, że budynek's $ 41 million price tag, jakie za dużo obciążeń finansowych na Center, której misją jest wspieranie kultury, edukacji i działalności artystycznej. Kierownictwa Centrum, jednak przegrał, że nowy, wysoki obiekt profilu będzie przyciągać Ponowne zainteresowanie i darowizn.