Odpowiedzi

2010-03-20T14:17:38+01:00
Pakt Ribbentrop-Mołotow był to niemiecko-radziecki układ o nieagresji podpisany 23 sierpnia 1939 r. Było to porozumienie z tajnym aneksem o podziale Europy Wschodniej . Polskę chciano podzielić wzdłuż rzek Narew , Wisła,
San .
1 5 1
2010-03-20T14:19:39+01:00
– marzec-sierpień 1939 r. – trwają rokowania Anglii i Francji ze Stalinem w sprawie zawarcia traktatu, który by powstrzymał agresywne działania Niemiec w Europie (bez efektu);
– jednocześnie ZSRR prowadzi tajne rokowania z Niemcami, które kończą się podpisaniem 23 sierpnia 1939 r. pomiędzy obu państwami paktu o nieagresji, zwanego od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu krajów paktem Ribbentrop-Mołotow;
– do paktu o nieagresji zostaje dołączony tajny protokół dotyczący wzajemnego podziału stref wpływów w Europie:

• ZSRR otrzymuje Finlandię, Łotwę, Estonię, część Rumunii (Besarabię) oraz wschodnią część Polski po linię rzek Narew-Wisła-San,

• Niemcy otrzymują m.in. Litwę i zachodnią część Polski;
1 5 1