Zad2 Oblicz ułamki. (ukośne te kreski czyli są to kreski ułamkowe) :)
Obliczcie pokoleji PLIS Proszę :)

a) 1/4-1/8+5/6=
b) 4/9-1/6+5/12=
c) 2/7+1/2-10/28=
d) 2 2/3-1 9/12+3 10/15=
e) 5 1/2- 2 2/3+3 3/8=
f) 17/4- 2 1/10+42/40=

Daje moje ostatnie 10pkt.

3

Odpowiedzi

2010-03-20T14:25:17+01:00
A) ¼-⅛+⅚=⁶/₂₄-³/₂₄+²⁰/₂₄=²³/₂₄
b) ⁴/₉-⅙+⁵/₁₂=¹⁶/₃₆-⁶/₃₆+¹⁵/₃₆=²⁵/₃₆
c) ²/₇+½-¹⁰/₂₈=⁸/₂₈+¹⁴/₂₈-¹⁰/₂₈=¹²/₂₈=³/₇
d) 2 ⅔-1 ⁹/₁₂+3 ¹⁰/₁₅= 2⁴⁰/₆₀-1⁴⁵/₆₀+3⁴⁰/₆₀=3⁹⁵/₆₀=4³⁵/₆₀=4⁷/₁₂
e) 5 ½- 2 ⅔+3 ⅜= 5¹²/₂₄-2¹⁶/₂₄+3⁹/₂₄=5¹³/₂₄
f) ¹⁷/₄- 2 ¹/₁₀+⁴²/₄₀= 4¼-1¹/₁₀+1¹/₂₀=4⁵/₂₀-1²/₂₀+1¹/₂₀=4⁴/₂₀=3⅕
2010-03-20T14:38:39+01:00
A) 1/4-1/8+5/6=2/8-1/8+5/6=1/8+5/6=3/24+20/24=23/24
b)4/9-1/6+5/12=24/54-9/54+5/12=15/54+5/12=5/18+5/12=10/36+15/36=25/36
c) 2/7+1/2-10/28=4/14+7/14-5/14=11/14-5/14=6/14
d) 2 2/3-1 9/12+3 10/15=8/3-21/12+55/10=32/12-21/12+55/10=110/120+660/120=770/120=77/12
e) 5 1/2- 2 2/3+3 3/8=11/2-8/3+27/8=33/6-16/6+27/8=17/6+27/8=68/24+81/24=149/24
f) 17/4- 2 1/10+42/40=4,25-2,1+1,05=3,2
2010-03-20T14:55:09+01:00
A)6/24-3/24+20/24=23/24
b)16/26-6/36+15/36=25/36
c)8/28+14/28-10/28=12/28=6/14
d)2 40/60-1 45/60+3 40/60= 1 100/60- 1 45/60 +3 40/60=55/60+3 40/60= 3 100/60=4 40/60
e)5 12/24- 2 16/24+3 9/24=4 36/24 - 2 16/24+3 9/24=2 20/24+3 9/24=5 29/24=6 5/24
f)170/40-2 4/40+42/40=4 10/40 - 2 4/40+1 2/40=2 6/40 +1 2/40=3 8/40