1. Podaj 3 różnice w budowie miękiszu palisadowego i gąbczastego.

2. Za zepsucie się żywności mogą odpowiadać :
a] wirusy
b] grzyby
c] pierwotniaki
d] porosty

3. Komórkę roślinną można porównać do fabryki. Wskaż ten element budowy komórki, który został ŹLE przypisany.
a] generatory energii - mitochondria.
b] dział produkcji - chloroplasty.
c] plany budowy i funkcjonowanie fabryki - jądro komórkowe.
d] brama pilnowana przez strażnika - ściana komórkowa.

4. Wyjaśnij dlaczego glony nazywamy organizmami pionierskimi.

5.Podkreśl nazwy porostów, które wywołują choroby :
rzęsistek pochwowy, euglena zielona, świdrowiec gambijski, pantofelek, zarodziec malaryczny, śluzowce.

6. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania.
Podstawą podziału protistów na trzy grupy jest :
a] sposób rozmnażania i odżywiania się.
b] zdolność poruszania się i sposób odżywiania.
c] sposób rozmnażania się i środowisko życia.
d] budowanie ściany komórkowej i środowisko życia.

1

Odpowiedzi

2010-03-20T15:52:14+01:00
1. kształt
miejsce występowania w liściu

2.b grzyby
3. b) dział produkcji - chloroplasty
4. Ponieważ one pierwsze zasiedlają śiedliska i przystosowują warunki tam panujące tak aby były one korzystne dla innych roślin. przez co wprowadzają na jeszcze nie zasiedlone środowiska inne organizmy.

5.rzęsistek pochwowy, świdrowiec gambijski, zarodziec malaryczny
6. ] sposób rozmnażania się i środowisko życia.
3 3 3