Witam proszę o zrobienie mi tego zadania ...zadanie mam przynieść we wtorek na lekcje...
1,napisz program który wyszukuje i wyświetla na ekranie znaki z klawiatury aż do momentu naciśnięcia małej literki q (repeat)
2.Napisz program , który pobiera z klawiatury liczby pod warunkiem ze są dodatnie a następnie drukuje komunikat ile liczb podało się.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T15:32:54+01:00
Ad.1
program dzelnik;
uses CRT;
var
z:string;
begin
clrscr;
Writeln('Program wyswietla znaki wpisane z klawiatury do momentu wcisniecia q');
Repeat
z := readkey;
Write(z,' ');
if z = 'q' then begin
writeln;
writeln('Wcisnieto q, program konczy dzialanie');
end;
until z = 'q';
readln;
end.

Ad.2

program dzelnik;
uses CRT;
var
z,ile:integer;
begin
clrscr;
Writeln('Podaj liczby');
Repeat
Readln(z);
if z > 0 then ile := ile+1;
clrscr;
Writeln('Podano ',ile,' liczb dodatnich');
until 2=1;
readln;
end.


Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodziło, w razie reklamacji pisz na PM.