1)Jaki gruczoł odpowiada za przemiane materii?
2)Ktory gruczoł jest gruczołem przemiennym?
3)Jaki gruczoł wydziela testosteron?
4)Co to jest przypadka mózgowa?
5)Podaj czesci układu nerwowego?
6)Rodzaje miesni?
7)Co to sa jajniki?
8)Jaka jest roznica miedzy tetnica a żyłą?
9)Co to sa zastawki?
10)Gdzie wystepuje wymiana gazowa zewnetrzna?
11)Co jest głownym produktem oddychania?
12)Narzady wewnetrzne kobiety?
13)Narzady zewnetrzne kobiety?
14)Narzady zewnetrzne meżczyzny?
15)Narzady wewnetrzne mężczyzny?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T14:45:31+01:00
1). kortykosteroidy wytwarzane przez korą nadnerczą
2).hormon wzrostu
3).Jądra
4).gruczoł dokrewny o masie którego funkcją jest wytwarzanie i wydzielanie hormonów.
5).ośrodkowy układ nerwowy i obwodowy układ nerwowy
6).mięśnie głowy i szyi
mięśnie tułowia (
mięśnie kończyn
mięśnie brzucha
mięśnie klatki piersiowej
mięśnie grzbietu
7).narząd rozrodczy u kobiet
8).tętnica - prowadzi krew z serca do narządów
żyła - prowadzi krew do serca
9). zastawki - błoniaste fałdy występujące głównie w układzie krwionośnym i limfatycznym; warunkują jednokierunkowy przepływ krwi (zapobiegają cofaniu się krwi)
10). na zewnątrz organizmu np. przez skórę
11).tlen
12).jajniki, jajowody, macica oraz POCHWA
13).przedsionek pochwy, łechtaczkę, wargi sromowe mniejsze i wargi sromowe większe oraz wzgórek łonowy
14).prącie oraz moszna
15).jądra, najądrza,nasieniowody, gruczoły: krokowy i opuszkowo-cewkowe, przewód wytryskowy.


dasz naj ?
2010-03-20T15:16:39+01:00
1)Tarczyca.
Gruczoł ten produkuje hormony : trijodotyroninę i tyroksynę, regulujące procesy metaboliczne zachodzące w całym organizmie , oraz kalcytoninę- hormon obniżający stężenie wapnia w osoczu w przypadku podwyższonego jego poziomu.
2)tego niestety nie wiem
3)Jądra.(to jest gruczoł właśnie tak się nazywa):D Syntetyzowany w jądrach testosteron odpowiedzialny jest za prawidłowy rozwój narządów płciowych u mężczyzn oraz drugorzędnych cech płciowych.
4)Przysadka mózgowa – gruczoł dokrewny o masie 0,7 g, którego funkcją jest wytwarzanie i wydzielanie hormonów.
Jest ona zlokalizowana wewnątrz czaszki w okolicy kostnego zagłębienia nazywanego siodłem tureckim Przysadka jest ściśle funkcjonalnie związana z częścią mózgu – podwzgórzem.
5)Układ nerwowy dzieli sie na centralny i obwodowy
centralny
Rdzeń Kręgowy
Mózgowie -mózg móżdżek,rdzęń przedłożony ,...
Obwodowy :
-nerwy czaszkowe
nerwy rdzeniowe
nerwy układu autonomicznego -współczulnego i przywspółczulnego
6)Mięśnie możemy podzielić na kilka rodzajów:

I. Pod względem topograficznym (w zależności od położenia)

* mięśnie głowy i szyi
* mięśnie tułowia
* mięśnie kończyn
* mięśnie brzucha
* mięśnie klatki piersiowej
* mięśnie grzbietu

II. Pod względem czynności

1. Mięśnie antagonistyczne są to: zginacze i prostowniki (albo przywodziciele i odwodziciele) - działają antagonistycznie - podczas ruchu jeden kurczy się bardziej od drugiego (np. mięsień dwugłowy ramienia i mięsień trójgłowy ramienia).
2. Mięśnie synergistyczne (współdziałają w wykonywaniu tego samego rodzaju ruchu), np. mięśnie żebrowe czy mięśnie tułowia.

Przy czym podział ten jest prawdziwy względem kierunku działania, bowiem w każdym ruchu zawsze biorą udział obie przeciwnie działające grupy mięśni. Gdy jedna z nich działa silniej, np. przy zgięciu, druga działa słabiej i tylko hamuje zamierzony ruch, np. prostowanie. To współdziałanie sprawia iż ruch jest płynny, precyzyjny i kontrolowany.

III. Pod względem budowy

* płaskie, np. brzucha
* okrężne, np. wokół ust, oczu i odbytu
* jednobrzuścowy - wrzecionowaty, np. mięśnie pośladków
* dwugłowy, np. biceps, mięsień zginacz ramienia
* czworogłowy, np. uda
* trójgłowy, np. triceps, mięsień łydki
* szerokie, np. mięśnie wyścielające ściany brzucha i klatki piersiowej
* krótkie, np. mięśnie wokół kręgosłupa
* długie, np. mięśnie kończyn

IV. Pod względem przyczepu

1. dwugłowe
2. trójgłowe
3. czworograniaste
7)Jajnik – parzysty narząd, występujący u kobiet i samic zwierząt.Jajniki służą podwójnemu celowi – wytwarzaniu komórek jajowych oraz wydzielaniu żeńskich hormonów płciowych, estrogenów, progesteronu, relaksyny i androgenów
8)Różnica między żyłami i tętnicami polega na grubości poszczególnych warstw, elastyczności i wytrzymałości na zmiany ciśnienia. Żyły mają także kieszonkowe zastawki zapobiegające cofaniu się krwi.
Żyły Tętnice
mniej elastyczne bardziej elastyczne
są cieńsze są grubsze
słaba wytrzymałość na zmianę ciśnienia krwi duża wytrzymałość na zmianę ciśnienia krwi
mają kieszonkowe zastawki zapobiegające cofaniu się krwi brak
9)W sercu znajdują się cztery zastawki: dwie pomiędzy przedsionkami serca a komorami serca (zastawka dwudzielna-D po stronie lewej i trójdzielna- T po stronie prawej) oraz dwie pozostałe (zastawka aortalna- Ao i zastawka pnia płucnego- P) leżące w miejscu wyjścia dużych naczyń krwionośnych (aorta, tętnica płucna) z lewej i prawej komory serca. Zastawki otwierają się i zmykają bez przerwy w trakcie całego życia człowieka. Ich rola polega na zapobieganiu cofania się krwi z komór do przedsionków oraz z dużych naczyń (aorty, tętnicy płucnej) do komór serca; warunkują one prawidłowy przepływ krwi przez serce.
10)WYMIANA GAZOWA
proces występujący u wszystkich komórek zachodzący w trakcie oddychania tlenowego, polegający na pobraniu z otoczenia tlenu i wydaleniu dwutlenku węgla
11)Jednym z produktów
tego procesu jest dwutlenek węgla.
12)Jajnik
Jajowód
Macica
Pochwa
Srom
Łechtaczka
15)-