Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:27:17+01:00
Jednym z głównych celów festiwalu jest upamiętnienie postaci salezjanina ks. Stanisława Ormińskiego, dyrygenta, kompozytora, organisty, autora licznych opracowań utworów chóralnych i instrumentalnych, wybitnego działacza Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, popularyzatora i wydawcy pieśni chóralnych, wybitnego pedagoga i wychowawcy młodzieży. Rok 2001 to 90 rocznica urodzin tego salezjańskiego kompozytora, który znany jest w Polsce przede wszystkim jako autor Apelu Jasnogórskiego. Każdego roku organizatorzy przewidują oddanie hołdu Patronowi Festiwalu, umieszczając w programie wspólną modlitwę i złożenie kwiatów przy grobie ks. Ormińskiego. Kolejny zasadniczy cel Festiwalu to stworzenie okazji dla wzrostu poziomu wykonawczego zespołów chóralnych, instrumentalnych czy solistów. Inne cele to upowszechnienie dorobku w zakresie polskiej i światowej muzyki dawnej i współczesnej o treściach religijnych oraz podnoszenie religijnej kultury muzycznej zarówno wśród wykonawców jak i wśród mieszkańców całego Wybrzeża i wszystkich przyjezdnych.