Referat na temat(wybrac jeden)
1.Opisz jakie są konsekwencje tego że w przyrodzie informacja jak i energia rozchodzi sie ze skończoną prędkościa.
2.opisz rozwój techniki pomiaru predkosci swiatła
3.opisz doswiadczalne dowody dylatacji czasu.
4.wyjasnij na czym polega paradoks bliżniat.
(wraz bibiografia)

1

Odpowiedzi

2010-03-20T14:48:13+01:00
3.opisz doswiadczalne dowody dylatacji czasu.

Dowody doświadczalne

• Miony to cząstki elementarne powstające
w górnych warstwach atmosfery i poruszające
się z prędkością ok. 99,3% prędkości światła.
Ich czas życia, gdy spoczywają jest bardzo
krótki i wynosi ok. 2 s. W tym czasie nie
mogą one dolecieć do powierzchni Ziemi.
Rejestrujemy je na Ziemi tylko dlatego, że ich
czas życia w naszym układzie odniesienia (ze
względu na dylatację czasu) wynosi ok. 60 s.

• Jeden z testów Szczególnej Teorii Względności
polegał na porównywaniu czasu mierzonego
zegarami atomowymi. Jeden z nich odliczał czas
na Ziemi, drugi podróżował w samolocie
odrzutowym Concorde, który osiąga prędkość
0,0002% prędkości światła. Różnica czasów
przewidziana przez STW została całkowicie
potwierdzona!