Odpowiedzi

2010-03-20T14:49:42+01:00
3.chrzest święty
5 przez Pana Jezusa
7 pan Jezus gromadząc wiernych wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiajac św Piotra widzialną głową kościoła
8 tzn że jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, rozszerza się po całej ziemi, trwa nieprzerwanie od Pana Jezusa do końca świata
13 tzn że stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo
16 opatrzność boża
18 jeden
19 trzy
20jest to duchy mający rozum i wolną wolę nie mający ciała.
21 jest to zbuntowany anioł
30 w betlejem
31 w ewangelii
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T16:33:33+01:00
1. Krzyż
2.Kiedy zawieramy chrzest to stajemy się gotowi zostania członkami Kościoła Jezusa Chrystusa
3.Chrzest święty
4.w wyznaniu wiary
5.prawdy objawione przez Boga
6.
7.Założycielem Kościoła jest Jezus Chrystus.
8.papież
9.Jest on powszechny dlatego, że mogą do niego należeć ludzie wszystkich kultur, ras i narodów.
10 wszyscy ludzie wszystkich kultur ras i narodów.
11 skład apostolski
12 wierni oczekują zbawienia tylko od krzyża Chrystusowego.
13stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo
14 Oznacza to, że nie ma ulubieńców, którym okazywałby jakieś szczególne względy tylko wszystkich równo traktuje
15Dzięki Bogu nie mamy się czego obawiać, ponieważ Bóg chce poznać każdego z nas osobiście
16 opatrzność boża
17 człowiek
18 jeden
19 - 3
20 duchy mający rozum i wolną wolę nie mający ciała
21 Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.
22
23
24 Obraz Boga odnosi się do nieśmiertelnej części człowieka. Określa człowieka jako tego, który nie stanowi części świata zwierzęcego, obsadza go w roli „pana”, czyli w roli, której chciał dla niego Bóg , i daje mu zdolność do porozumiewania się ze Stwórcą
25 Objawienie Boże poucza nas, że pierwsi ludzie żyli w świętości i sprawiedliwości, cieszyli się przyjaźnią z Bogiem i byli szczęśliwi.
26 utracili łaskę uświęcającą
27 Grzech pierworodny polegał na tym, że człowiek kuszony przez Złego ducha nadużył swej wolności, przeciwstawił się Bogu chcąc swój cel osiągnąć bez pomocy Boga.
28
29
30Betlejem
31 w Ewangelii
32 przyszedł dać swoje życie na okup za wielu czyli dobrowolnie ofiarował swoje życie na krzyżu dla naszego zbawienia, bo umiłował nas "do końca"
33
34
35 4
36
37
38Zaraz po śmierci następuje sąd szczegółowy, w wyniku którego, dusza ludzka zostaje poddana oczyszczeniu czyśćca, uczestniczy bezpośrednio w szczęściu nieba, bądź zostaje potępiona
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.
49
50
51
52 Grzech śmiertelny pozbawia człowieka łaski uświęcającej, prawa do nieba, i ściąga, na człowieka karę doczesną i wieczną.
53 Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia. Wysłużył ją nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Łaskę otrzymujemy tylko przez Niego. Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.
54 łaska boza uczynkowa uświęcająca
55 Łaska uświęcająca jest darmowym darem, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić.
56 na chrzcie sw
57do spełniania dobrych uczynków
58Możemy ją utracić przez grzech ciężki
59Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez spowiedź św. i żal doskonały.
60
61Sakramenty są to znaki widzialne, które ustanowił Chrystus i powierzył Kościołowi, przez które daje On nam łaskę Bożą. (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).
62 łaske bozą
63 Chrzest, Bierzmowanie, Kapłaństwo
64
65 sam pan Jezus
66 łamanie chleba,eucharystia,Wieczerza Pańska
67
68
69
70 do spojrzenie na siebie w prawdzie - w świetle Bożej miłości
71wiele pouczeń o Bogu, o Jego naturze
72 Bóg
73 Stary Testament i Nowy Testament.
74
75 Razem 72 księgi.
76
77
78
79
80
81
82
83 kielich,ampułki
84 rózaniec; droga krzyzowa ; gorzkie zale; majówka; adoracja Najświętszego Sakramentu, Boże Ciało, procesja rezurekcyjna
85 Adwet ; wileki post; wielkanoc; zwykły ;
86
87
88
89


LICZE NA NAJ !!
2 5 2