Poniższe zdania, dotyczące działania neuronu, uporządkuj w taki sposób, by oddawały przebieg zachodzących w nim procesów. Zacznij od zadania B.

A) całkowita repolaryzacja błony neuronu po wejściu fali depolaryzacji
B) spolaryzowana błona neuronu
C) powstanie potencjału czynnościowego błony neuronu w miejscu zadziałania
D) falowa depolaryzacja błony neuronu
E) zadziałanie bodźca na błonę neuronu
F) wydzielanie mediatora chemicznego przez zakończenie neurytu

1

Odpowiedzi

2010-03-20T16:59:50+01:00