Dwóch męzczyzn ważyło łącznie 121kg. Po pewnym czasie masa pierwszego wzrosła o 10%, a drugiego, uprawiającego sport, o 4%. Przyrost masy pierwszego mężczyzny był trzy razy większy niż drugiego. Jaki był przyrost masy każdego z mężczyzn. PROSZE METODĄ PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW

1

Odpowiedzi

2010-03-20T19:03:36+01:00
M1=x
M2=y

x+y=121
10%x=3*(4%y)

x+y=121
0,1x=3*(0,04y)

x+y=121 *(-0,1)
0,1x-0,12y=0

-0,1x-0,1y=-12,1
0,1x-0,12y=0
-0,22y=-12,1
y=55

x+y=121 *(0,12)
0,1x-0,12y=0

0,12x+0,12y=14,52
0,1x-0,12y=0
0,22x=14,52
x=66

M1=x=66kg
M2=y=55kg

Przyrost M1=66*10%=66*0,1=6,6kg
Przyrost M2=55*4%=55*0,04=2,2 kg

Spr.
x+y=66+55121 kg

10%x=3*(4%y)
6,6=3*2,2
6,6=6,6
Odp.
Przyrost masy pierwszego mężczyzny wynosi 6,6 kg, a dugiego 2,2kg.
pozdrawiam:)


1 4 1