1) Posługując się tablicami gęstości podaj po 3 przykłady ciał , które :
a) toną w wodzie :
b) toną w alkoholu :
c) toną w rtęci :
d) pływają po powierzchni wody :
e) pływają po powierzchni nawty :
f) pływają po powierzchni benzyny :


2) Oblicz siłę wyporu działającą na kawałek świecy parafiny o wymiarach 1 cm * 1 cm * 0,5 cm , bez pośrednio po wrzuceniu jej do wody gdy jest w niej całkowicie zanórzona .


WZKAZÓWKA
Przyjmij że przyśpieszenie ziemskie g wynosi w przybliżeniu
1 N / 100 g

1

Odpowiedzi

2010-03-20T15:22:08+01:00
A)guma, mosiądz, stal
b)aluminium, cegła, brąz
c)złoto, platyna, wolfram
e)korek, skóra, wosk
f)drewno lipowe, śnieg, korek
g)śnieg, korek, drewno dębowe


Dane:
ρ = 1000 [kg/m³]
g = 10[m/s²]

Objętość świecy:
V = 1 cm × 1cm × 0,5 cm = 0,5 cm³ = 0,0000005 m³

Siła wyporu:

F = ρ*g*V = 1000 [kg/m³]× 10[m/s²]× 0,0000005 m³ = 0,005 N
8 3 8