1. w podanych wyrazach wskaż rdzeń wg podanego wzoru:
np.przydomowy rdzeń: przy-dom-owy

a) ogródeczek
b) niezliczone
c) pogwizduję

2. Uporządkuj wyrazy w dwie grupy: A-formy wyrazu, B - wyrazy pokrewne: ogródek, ogrodzie, ogródeczek, ogrodowy, ogrody, ogrodnik, ogrodami, ogród.


2

Odpowiedzi

2009-10-27T17:17:04+01:00
Ogród-eczek
nie-zli-czo-ne
po-gwi-zdu-ję
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T17:19:51+01:00
1
a)ogródeczek ogród-eczek
b)niezliczone nie-zlicz-one
c)pogwizduję po-gwizd-uję

2
A ogrodzie,ogrody,ogrodami, ogród
b pozostałe ;D