MnoŜąc wybraną liczbę
całkowitą dodatnią przez 4, Marek otrzymał liczbę, która
zapisuje się za pomocą tych samych cyfr ale napisanych w
odwrotnej kolejności i – ta wybrana liczba - jest
najmniejszą o tej własności. Jaką liczbę wybrał Marek?

1

Odpowiedzi

2010-03-20T15:21:46+01:00
X * 4 = 40 + x
4x = 40 + 4
40 = 4x - x
40 = 3x
x = 40 : 3
x = 13 1/3
odp: Ta liczba to 13 1/3.