1.Pomyślałem pewną liczbę - mówi Jaś. Jeśli podzielę ją przez 37, to otrzymam iloraz o 8 mniejszy od dzielnika i resztę o 12 mniejszą od ilorazu. Jaką liczbę miał na myśli Jaś?

2.a) Pewną liczbę podzielono bez reszty przez 2. Jeżeli dodamy do dzielnej iloraz i dzielnik, to otrzymamy 101. Jaka jest dzielna?
b) Jaka byłaby dzielna, gdyby w wyniku tego dodawania otrzymano wynik 152, albo 212, albo 335? Czy dostrzegasz jakąś regułę? Jaką?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-05-29T12:56:48+02:00