Odpowiedzi

2010-03-20T15:22:26+01:00
Wzkazujący: Wzkazują na osobe, rzecz, cecilość, o których była mowa wcześniej lub wynikają z sytuacji.

względny: służą do łączenia części zdań ( wprowadzania zdań podrzędnych)

pytający: Służą do tworzenia pytań, np. ILE wysp odkrył Kolumb?

nieokreślony: wzkazują na osobę, rzecz, cechę, miejsce, ilość, które nie są dokładnie określone.

zwrotny: informuje, że czynnosć wykonywana przez jakąś osobę skierowana jest własnie na nią.

dzierżawczy: informują,. do kogo czego coś lub ktoś należy

osobowy: nazywają osoby ( przedmieoty) o których była mowa wcześniej.hę, miejsce,
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-20T15:32:30+01:00
Zaimki wskazujące:
określają osoby, przedmioty, cechy, o których wcześniej była mowa w wypowiedzi lub na które wskazuje się gestem, np:tam, ten, tędy, tamten
Zaimki względne:
służą do wprowadzania zdań podrzędnych, np. który, jak, kiedy, gdzie
Zaimki pytajne:
służą do tworzenia pytań, np. kto? kiedy? ile? gdzie?
Zaimki nieokreślone:
wskazują na osoby, rzeczy, cechy, których nadawca wypowiedzi dokładnie nie zna lub które nie są dla niego istotne, np. ktoś, jakiś, ktokolwiek, nic, nigdy, każdy, kogoś, gdzieś
Zaimki zwrotne:
oznacza skierowanie czynności na tego kogo nazywa podmiot zdania, np.Robert już SIĘ umył
Zaimki dzierżawcze:
wskazują na przynależność przedmiotów do kogoś lub czegoś, np.mój, wasz, jego, swój
Zaimki osobowe:
wskazują na nadawcę(ja, my), odbiorcę(ty, wy) oraz osoby czy przedmioty, o których wcześniej była mowa w wypowiedzi(ona, one)
1 1 1