Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T13:38:33+01:00
Królestwo Polskie było w unii z królestwem Czeskim za Wacława drugiego z rodu Przemyślidów i jego syna Wacława trzeciego. W 1300 roku Król Czeski wacław drugi Przemyślida koronował się w Gnieznie na Króla Polski. Jego Państwo objęło Małopolskę, Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, Ziemie Sandomierską, Łęczycko-Sieradzką, część Kujaw, część Śląska(ziemię Opolsko- Raciborską i Wrocławską). Jego Królestwo przetrwało do 1306roku do nagłej śmierci następcy jego syna Wacława trzeciego Przemyślidy. Ponownie rozpoczeły się walki o zjednoczenie ziem polskich. Rządy czeskie w Polsce natrafiły na opór części społeczeństwa. W Wielkopolsce wybuchło powstanie anty czeskie. Na przełomie lat 1304-1305, korzystając z pomocy węgierskiej. Powrócił na ziemie polskie Władysław Łokietek, co zostało odebrane jako sygnał do wybuchu ogólnopolskiego powstania. W 1305 roku zmarł Król Czech i Polski Wacław drugi władzę po nim objął jego syn Wacław trzeci w drodze do Krakowa w Ołomuńcu Król Czech został zamordowany Książe Władysław Łokietek opanował ziemie sandomierską, łęczycko-sieradzką i ojczyste Kujawy.Po śmierci Wacława drugiego i zamordowaniu jego syna Wacława trzeciego, opanował Małopolskę(1306), lecz dopiero po kilku latach(1312)zdołał stłumić bunt w Krakowie pod przywództwem wójta Alberta i Biskupa krakowskiego Jana Muskaty.Stopniowe opanowanie Wielkopolski i poparcie, jakiego udzieliło mu rycerstwo polskie i chłopi, pozwoliły mu na przeciwstawienie się zakusom czeskim na koronę polską. Wkrótce Łokietek koronuje się na Króla polskiego w Krakowie(1320), podkreślając tym dokonane zjednoczenie ziem rozbitych dotychczas dzielnic. Odtąd Kraków staje się miejscem koronacyjnym Królów Polski.
2 4 2
2009-10-28T13:44:34+01:00
Władysław Łokietek był dziedzicem małego księstewka na Kujawach. Wielokrotnie zgłaszał pretensje do tronu krakowskiego. Gdy w 1300 roku tron Polski objął król czeski, Wacław II, udał się na wygnanie.
W 1304 r. wrócił do kraju i z pomocą Węgier podjął walkę z czeską władzą. Jak głosi legenda, wraz ze swymi stronnikami ukrywał się w grotach w podkrakowskim Ojcowie. Rządy czeskie, będące w istocie rządami niemieckimi, były popularne wśród mieszczan niemieckiego pochodzenia i w gronie zniemczonego duchowieństwa, ale polskie rycerstwo zdecydowanie się im sprzeciwiało. Władysław Łokietek z żądnego władzy awanturnika przeobraził się w przywódcę narodowego oporu przeciw włączaniu Polski w orbitę niemieckiej Rzeszy.
W 1306 roku, gdy wygasła dynastia czeskich książąt, Władysław Łokietek zdobył Małopolskę. Ponosił też klęski. W 1308 roku Krzyżacy opanowali Pomorze Gdańskie. W 1311 r. bunt podniosło niemieckie mieszczaństwo miast małopolskich z Krakowem na czele [bunt wójta Alberta]. Książę musiał zdobywać własną stolicę. Miało to negatywny wpływ na dalsze dzieje Polski: zasiało nieufność między polską koroną a mieszczaństwem i sprzyjało nadmiernemu umocnieniu pozycji szlachty.
W 1314 r. Władysław Łokietek objął władzę w Wielkopolsce. Zjednoczył zaledwie połowę ziem polskich, ale jednak posiadał ich trzon wraz z osią łączącą Kraków z Poznaniem. W 1320 roku koronował się. Państwo polskie przybrało miano Korony Królestwa Polskiego, co podkreślało suwerenność, niepodzielność i prawną ciągłość, niezależnie od poczynań poszczególnych monarchów.
4 3 4