Proszę o pomoc!!! W trzech zadaniach:(
1.Oblicz masę związku chemicznego, otrzymanego w reakcji 4,6g sodu z kwasem siarkowym(V), wiedząc, że sód reaguje z kwasem siarkowym(VI) zgodnie z równaniem: 2 Na + H,2,SO,4, + H2.(te liczby w przcinkach to izdeksy stechiometryczne)
2. Oblicz, ile gramów tlenku magnezu wzięło udział w reakcji z kwasem azotowym(V), jeśli powstało 29,6 azotanu(V) magnezu Mg(NO,3,),2,.
3. Oblicz, ile kilogramów żelaza otrzymano w wyniku reakcji 288kg tlenku żelaza(II) z węglem.
<,,Chemia nowej ery" zad.2,3,4str.139

1

Odpowiedzi

2013-05-29T19:36:30+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

mNa=23u

mNa2SO4=142u

2Na + H2SO4 ---> Na2SO4 + H2

46g Na ------- 142g Na2SO4

4,6g Na -------- xg Na2SO4

x = 14,2g Na2SO4

 

2)

mMgO=40u

mMg(NO3)2=148u

MgO + 2HNO3 ---> Mg(NO3)2 + H2O

40g MgO ----- 148g Mg(NO3)2

xg MgO ------ 29,6g Mg(NO3)2

x = 8g MgO

 

3)

mFe=56u
mFeO=56u+16u=72u
2FeO + C ---> 2Fe + CO2
0,144kg FeO ---- 0,112kg Fe
288kg FeO ------ xkg Fe
x = 224kg Fe