Krzyżówka - sztuka średniowiecza - romańska i gotyk

1. Nazwa słupa, który stanowi oparcie dla krzyżujących się łuków. - 5 liter
2.Typ kościoła, w którym wszystkie nawy są główne. - 6 liter
3.Jedno z państw Europy Zach., w którym gotyk uzyskał dużą popularność. - 6 liter
4. Okrągłe okno w architekturze gotyckiej wypełnione witrażem lub kamienną dekoracją. - 6 liter


proszę pomóżcie
! :vP

1

Odpowiedzi

2010-03-20T19:24:17+01:00