STEFAN ŻEROMSKI "Ludzie bezdomni"
Argumenty potwierdzające słuszność decyzji Judyma o porzuceniu Joasi. Argumenty muszą być za i przeciw słuszności owej decyzji.
Nie musi być tego dużo ale co najmniej cztery argumenty za i cztery przeciw.

1

Odpowiedzi

2010-03-20T18:51:37+01:00
1.jeśli będzie spełniony w miłości, szczęśliwy, założy rodzinę, to stanie się egoistą
2.choć ją bardzo kocha, rezygnuje z ciepła domu rodzinnego
3.Żeromski nadał Judymowi cechy romantycznego buntownika: rozdarcie wewnętrzne, poczucie obcości, wielki indywidualizm, aby ukazać jak mocno przeżywa rozstanie
4.chęć poświęcenia się dla ludzi, altruizm, wiara w ideę pracy organicznej i pracy u podstaw.
Być może pisarz przez nadanie mu cech pozytywisty chciał ukazać czytelnikowi, że decyzja o rozstaniu była konieczna, aby pomóc innym.
2 4 2