Uzupełnij.
Różne formy (2 i więcej) jednego genu nazywamy ........... lub ....... występują one w gametach .......... a w komórkach diploidalnych ............. .
Organizm (lub zygota) posiadający na chromosomach homologicznych jednakowe geny alleliczne nazywamy ........... , jeżeli geny alleliczne mają różną wartość taki organizm nazywamy ........... lub ............ .
Do sprawdzenia czy dany organizm jest dominującą homozygotą czy też mieszańcem służą krzyżówki ................. zwane inaczej ...........

Proszę o pomoc ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-20T16:19:12+01:00
1. Genotyp 2.Fenotyp 3. CZyli komórkach jajowych.