Napisz kilkanaście równań z jedną niewiadomą na poziomie I klasy gimnazjum.
Rozwiąż zadanie :
Na bardzo nudnym wykładzie połowa studentów drzemie, a jedna trzecia rozwiązuje krzyżówki.Wśród pozostałych sześciu słuczhaczy pięć osób czyta książki i tylko jedna studentka pilnie notuje.Ilu studentów jest obecnych na tym wykładzie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T15:41:47+01:00
Pierwsze zadanie
a+1=7-5
2b=12
0,5c=5
d-3=15
(e*8+4)/2=18
f+77=77-5*2
g=(123+123)3
5h=5*h+5*h+5*h+5*h-15
i*45=90
6j=36
0,25k=5
23l=23*23+1*21
Drugie zadanie
x-liczba studentów obecnych na wykładzie (/ to tutaj kreska ułamkowa)
0,5x+1/3x+6=x Zamieniam stronami i przenoszę 1/3x na drugą stronę.
2/3x=6+0,5x Przenoszę 0,5x na drugą stronę.
2/3x-1/2x=6 Sprowadzam do wspólnego mianownika.
4/6x-3/6x=6
1/6x=6 Mnożę przez 6
x=36